Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3876
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FASMA FM
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 968
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Εύβοιας
Φορέας: 

Ρ/Σ: FASMA FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: FASMA FM

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο