Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3888
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΡΥΘΜΟΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/385
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 20160//E1/2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13719/08.10.07
Συχνότητα: 96,8 ΚΟΡΥΛΟΒΟΣ
Νομός: Δράμας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΕΡΜΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΤΚ 66100 ΔΡΑΜΑ
Τηλέφωνα: 6971602341
Φαξ: 2521031458
E-mail: sofiakok@yahoo.gr
Φορέας: 

ΜΑΡΙΟΣ ΧΜΕΙΝΤΑΝ

Διακριτικός τίτλος: ΜΑΡΙΟΣ ΧΜΕΙΝΤΑΝ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΖΗΤΑ

Νομός: Δράμας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο