Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3891
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΣΤΥΛ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 5705/Ε/12.3.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Δράμας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΣΤΥΛ FM - 2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΣΤΥΛ FM - 2

Αντικαταστάθηκε από: 

SUN RADIO 97,1

Νομός: Δράμας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο