Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3901
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ141/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 141/23.11.2004 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ 279/18.7.2011 ΑΠΟΦ. ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3619/26.03.08
Νομός: Ευρυτανίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 34 4ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τηλέφωνα: 2237025959
Φαξ: 2237025959
Φορέας: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΤΖΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΤΖΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο