Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3902
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/311
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 25875/E1/4568/13-12-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14684/18.10.07
Συχνότητα: 97,5 ΚΡΙΚΕΛΟ
Νομός: Ευρυτανίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Κ. ΑΙΤΩΛΟΥ ΚΑΙ ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΤΚ 361 00 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τηλέφωνα: 2237024494
Φαξ: 2237023211
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο