Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3903
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ 107,5
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ5/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 5/12.1.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13418/03.10.07
Συχνότητα: 107,5 ΚΡΙΚΕΛΟ
Νομός: Ευρυτανίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΣΒΟΥ 3 ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τηλέφωνα: 2237025300
Φαξ: 2237025300
Φορέας: 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο