Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3917
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ 88,00 FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17717/Ε/1-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Τρικάλων
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ 88,00 FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΕΙΡΑΤΙΚΟΣ 88,00 FM

Αντικαθιστά : 

HOT MIX 88 FM STEREO

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

HOT MIX 88 FM

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο