Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3920
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: Ρ/Σ ΡΑΔΙΟ ΜΕΤΕΩΡΑ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 2824/Ε1/977/14-2-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3982/03.04.08
Συχνότητα: 90,3 ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ
Νομός: Τρικάλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΡΙΚΑΛΩΝ 90 - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Τηλέφωνα: 2432023390
Φαξ: 2432025345
Φορέας: 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΝΤΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΝΤΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο