Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3921
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/208
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.18668/Ε/14.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13996/11.10.07
Συχνότητα: 100 ΑΗ ΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
Νομός: Τρικάλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΚΥΛΟΣΟΦΟΥ 5 - ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2431038100 | 2431038460
Φαξ: 2431038200
Φορέας: 

FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε.

Διακριτικός τίτλος: FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο