Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3924
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ'ΑΡ. 436/31.7.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 20026/Ε/2.10.2000 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Τρικάλων
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΥΘΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο