Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3941
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΧΟΡΑΜΑ RADIO 100,8 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/195
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ.ΤΥΠ. 17454/1.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14309/16.10.07
Συχνότητα: 100,8 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
Νομός: Καρδίτσας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΙΑΚΟΥ 10 ΤΚ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνα: 2441040769 | 2441041251
Φαξ: 2441075364
E-mail: ixorama@ixorama.gr
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μ.Μ.Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Μ.Μ.Ε.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο