Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3942
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑ FM 96
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ98/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 98/4.11.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13922/09.10.07
Συχνότητα: 96,0 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Νομός: Καρδίτσας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΣΤΕΡΓ. ΛΑΠΑ 27 - ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνα: 2441021544 | 2441029155
Φαξ: 2441040344
E-mail: galexiousa@gmail.com
Φορέας: 

Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Α.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο