Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3944
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Καρδίτσας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο