Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3948
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ53/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 53/8.7.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14035/11.10.07
Συχνότητα: 99,3 ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Νομός: Πέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛ. ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΤΚ 58100
Τηλέφωνα: 2382026255 | 2382028919 | 2382025555
Φαξ: 2382025884
Φορέας: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο