Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3949
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΡΙΔΑΙΑ - ΚΑΝΑΛΙ 1 92,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/233
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 12477/Ε1/1959/26-10-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14798/19.10.07
Συχνότητα: 92,6 ΚΟΡΥΦΗ ΠΕΛΛΑΣ
Νομός: Πέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 5 ΤΚ 584 00 ΑΡΙΔΑΙΑ
Τηλέφωνα: 2384024014
Φαξ: 2384024014
Φορέας: 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΩΝΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΩΝΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΚΑΝΑΛΙ 1

Νομός: Πέλλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο