Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3954
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 21/10.3.06 ΒΝΛ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΣ 378/26.9.2011 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15100/22.10.07
Νομός: Πέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΚΡΙΤΑ 5 ΤΚ 58200 ΕΔΕΣΣΑ
Τηλέφωνα: 2381026102
Φαξ: 2381029612
Φορέας: 

Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Διακριτικός τίτλος: Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο