Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3955
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ89/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 89/20.10.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14446/17.10.07
Συχνότητα: 106,7 ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗ
Νομός: Πέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΥΠΡΟΥ 66 ΤΚ 58400 ΑΡΙΔΑΙΑ
Τηλέφωνα: 2384024553
Φαξ: 2384024222
E-mail: fm11067@gmail.com
Φορέας: 

ΑΘΗΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ

Διακριτικός τίτλος: ΑΘΗΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο