Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3960
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17679/Ε1/3066/3-4-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15233/23.10.07
Συχνότητα: 88,4 ΕΛΑΤΗ
Νομός: Λευκάδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 311 00 ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τηλέφωνα: 2645025300 | 2645029480
Φορέας: 

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΘΟΥ. ΣΩΤΗΡΙΑ

Διακριτικός τίτλος: ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΘΟΥ. ΣΩΤΗΡΙΑ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο