Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3961
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/182
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 9450/Ε1/9.4.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1513/01.02.08
Συχνότητα: 90,5 ΕΛΑΤΗ
Νομός: Λευκάδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ ΤΚ 311 00 ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλέφωνα: 2645024625
Φαξ: 2645023135
Φορέας: 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΤΕΝΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΤΕΝΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο