Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3962
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΚΑΡΥΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ12/08
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ. 12/7.10.2008
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 10732/29.10.08
Συχνότητα: 96,7 ΕΛΑΤΗ
Νομός: Λευκάδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΡΥΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Τηλέφωνα: 2645361210
Φαξ: 2645361214
Φορέας: 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο