Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3968
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PLANET 90,6
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/160
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 8657/Ε1/6-4-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12947/24.09.07
Συχνότητα: 90,6 ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Νομός: Λασιθίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗ 17 ΤΚ 722 00 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2842024949
Φαξ: 2842024949
E-mail: planet906@otenet.gr
Φορέας: 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο