Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3969
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO MELODY
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ29/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 29/27.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 1853/06.02.08
Συχνότητα: 88,6 ΧΑΜΕΖΙ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 88,0 ΧΑΜΕΖΙ/446/18-11-2014
Νομός: Λασιθίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΘΕΩΝ 5 ΤΚ 723 00 ΣΗΤΕΙΑ
Τηλέφωνα: 2843029150 | 2843029151
Φαξ: 2843029152
Φορέας: 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο