Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3970
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STYLE 100
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/350
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.20590/Ε1/1237/16-9-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13076/25.09.07 13324/02.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 100 ΕΤΙΑ/425/2005
Νομός: Λασιθίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΗΦΗ 3 - ΣΗΤΕΙΑ
Τηλέφωνα: 28430-25282
Φαξ: 28430-23856
Φορέας: 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο