Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3973
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΗΧΩ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/259
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 12268/Ε1/2125/11-4-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14759/18.10.07
Συχνότητα: 99,8 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΠΙΣΤΡΙ
Νομός: Λασιθίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12 ΤΚ 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
Τηλέφωνα: 2842027288 | 2842080410
Φαξ: 2842027288
E-mail: hxonesierapetra@gmail.com
Φορέας: 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

Διακριτικός τίτλος: ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο