Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3979
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 104,4 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ102/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 102/2.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15099/22.10.07
Συχνότητα: 104,4 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Νομός: Λασιθίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 3 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΤΚ 72100
Τηλέφωνα: 2841025525 | 2841025425
Φαξ: 2841025615
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο