Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3983
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: GAGA RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/108
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 17389/Ε1/2255/1.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14387/16.10.07
Συχνότητα: 98,4 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΙΑΚΩΒΟΥ ΠΟΛΥΛΑ 17 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα: 2661041400
Φαξ: 2661071068
Φορέας: 

Χ. ΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Χ. ΠΑΧΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Αντικαθιστά : 

MAX FM

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο