Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3984
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: KISS FM ΚΕΡΚΥΡΑ 95,8
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ64/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 64/16.9.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14124/12.10.07
Συχνότητα: 95,8 ΣΤΑΥΡΟΣ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΛΩΜΟΥ ΤΚ 490 80 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα: 2661551958
Φαξ: 2661500957
E-mail: nrgcorfu@otenet.gr
Φορέας: 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΞΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΞΑΣ

Αντικαθιστά : 

ENERGY 95,8 MHZ

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο