Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3985
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: LIFE RADIO 102,9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ8/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 8/6.2.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14882/19.10.07
Συχνότητα: 102,9 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 36ΤΚ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα: 2661038101
Φαξ: 2661080329
Φορέας: 

ΣΟΥΠΕΡ ΡΕΝΤΙΟ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΣΟΥΠΕΡ ΡΕΝΤΙΟ Α.Ε.

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο