Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3986
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: POP FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/167
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.17727/Ε/2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12935/24.09.07
Συχνότητα: 104,1 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ (ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΧΝ. 102.1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 748/10/5-2-2015 ΑΠΟΦ. ΕΕΤΤ)
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΠ. ΜΟΥΡΙΚΗ ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα: 2661082122
Φαξ: 2661082053
E-mail: popfm@otenet.gr
Φορέας: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο