Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3988
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STAR FM 88,8
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ84/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 84/6.7.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14352/16.10.07
Συχνότητα: 88,8 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 42Β - ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα: 2661044478 | 2661081888
Φαξ: 2661049080
E-mail: starfm@otenet.gr
Φορέας: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο