Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3990
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΚΤΙΝΑ 104,7 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ44/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 44/1.7.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14753/18.10.07
Συχνότητα: 104,7 ΣΤΑΥΡΟΣ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΑΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΥ 38 ΚΑΡΤΕΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα: 2661023608
Φαξ: 2661023609
Φορέας: 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο