Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3991
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΝΤΕΝΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 92,6 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/328
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 28106/Ε1/1247/25-2-2002
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13944/10.10.07
Συχνότητα: 92,6 ΣΠΑΡΤΥΛΑ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΕΡΚΥΡΑ Τ.Κ. 49 100
Τηλέφωνα: 2661020223
Φαξ: 2661046655
Φορέας: 

Α.Ε. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διακριτικός τίτλος: Α.Ε. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο