Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3997
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 91,1FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ16/07
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 16/7.3.07
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 17191/11.12.07
Συχνότητα: 91,1 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ ΤΚ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα: 2661080060 | 2661080062
Φαξ: 2661025862
Φορέας: 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο