Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3999
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 2Χ2 FM STEREO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/276
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 3380/Ε1/8.2.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14342/16.10.07
Συχνότητα: 100,1 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΗ ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΒΡΥΩΝΗ ΤΚ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα: 2661042242
Φαξ: 2661046946
E-mail: adv@startmedia.gr
Φορέας: 

ΦΙΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΦΙΛΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΠΕ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο