Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4001
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΥΘΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ108/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 108/30.8.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14322/16.10.07
Συχνότητα: 99,7 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΕΠΟΥ ΤΚ 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα: 26610 45997
Φαξ: 2661049080
E-mail: info@rythmos997.gr
Φορέας: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΦΛΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο