Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4005
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: GALAXY ΚΕΡΚΥΡΑ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Κέρκυρας
Φορέας: 

Ρ/Σ: GALAXY ΚΕΡΚΥΡΑ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: GALAXY ΚΕΡΚΥΡΑ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο