Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4007
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: STATUS FM
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κέρκυρας
Φορέας: 

Ρ/Σ: STATUS FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: STATUS FM

Αντικαθιστά : 

ΗΧΩ FM

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΔΙΚΤΥΟ FM

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο