Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4009
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15187/19.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 101,5/550/2006
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 490 81 ΑΡΑΧΑΒΗ
Τηλέφωνα: 26630/64720
Φαξ: 2663064420
Φορέας: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ

Διακριτικός τίτλος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο