Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4032
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 102,4 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ17/08
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 17/9.12.2008
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 322/15.01.09
Συχνότητα: 102,4 ΜΥΛΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Νομός: Ρεθύμνου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΥΛΛΟΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τηλέφωνα: 2831075370
Φαξ: 2831025388
Φορέας: 

PRESS CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διακριτικός τίτλος: PRESS CENTER M.I.K.E.

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ STAR

Νομός: Ρεθύμνου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο