Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4050
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SKY LINE
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/359
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 16947/Ε/2799/2000 / ΕΣΡ ΥΠ'ΑΡ. 51/30.1.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΒΝΛ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14187/15.10.07
Νομός: Ημαθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΛΗΑΣ 3 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλέφωνα: 2331077255
Φαξ: 2331077256
Φορέας: 

ΤΣΙΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝ ΕΠΕ SKY LINE ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΤΣΙΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝ ΕΠΕ SKY LINE ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ 98,2

Νομός: Ημαθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο