Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4069
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑ FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ27/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 27/10.2.2004 ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 409/21.8.2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3123/11.03.08
Συχνότητα: 98,1 ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Νομός: Πιερίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΤΡΟΥ ΛΕΒΑΝΤΗ 17 - ΤΚ 600 63 ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
Τηλέφωνα: 2352032009
Φαξ: 2352032009
Φορέας: 

ΣΤ. ΧΑΤΖΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΣΤ. ΧΑΤΖΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο