Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4083
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RADIO COSMOS FM 103,8 (ΗΕΑΤ)
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ116/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 116/16.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14746/18.10.07
Συχνότητα: 103,8 ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ
Νομός: Πιερίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΑΡΙΤΩΝ 20 ΤΚ 60132 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνα: 23510 38691 | 6978160175
Φαξ: 23510 38691
E-mail: info@cosmosfm.gr
Φορέας: 

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΒΑΡΜΑΖΗ

Διακριτικός τίτλος: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΒΑΡΜΑΖΗ

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο