Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4087
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: CAPITAL FM 97.7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ66/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 66/18.5.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14809/19.10.07
Συχνότητα: 97,7 MHz (ΕΊΝΑΙ ΑΝΕΚΤΗ ΜΕ ΑΠΟΦ 748/12/5-5-2015 ΤΗΣ ΕΕΤΤ)
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 92,3 ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ/544/4.11.2008 ΚΑΙ 69/28.1.2013
Νομός: Πιερίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΡΕΣΝΑΣ 1 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΚ 60100
Τηλέφωνα: 2351047553 | 2351047550 | 2351075470
Φαξ: 2351047551
Φορέας: 

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΦΑΡΟΣ 97,7 FM

Νομός: Πιερίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο