Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4099
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: HYBRID RADIO
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 18260/Ε1/3354//8.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λέσβου
Φορέας: 

Ρ/Σ: HYBRID RADIO

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: HYBRID RADIO

Αντικαθιστά : 

HOT FM

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

HOLIDAY RADIO

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο