Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4102
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/262
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.17702/Ε/1-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14386/16.10.07
Συχνότητα: 107,7 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
Νομός: Λέσβου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΟΥΡΟΥΔΗ 28 ΤΚ 811 07 ΚΑΛΛΟΝΗ
Τηλέφωνα: 2253023750
Φαξ: 2253023750
E-mail: radiokalloni@gmail.com
Φορέας: 

Α. ΣΑΡΑΦΗΣ - Γ. ΧΡΥΣΙΔΗΣ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: Α. ΣΑΡΑΦΗΣ - Γ. ΧΡΥΣΙΔΗΣ Ο.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο