Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4106
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΙΟΛΙΚΑ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΒΝΛ ΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 41/14.1.2013 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΣΡ
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λέσβου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΑΙΟΛΙΚΑ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΑΙΟΛΙΚΑ FM

Αντικαταστάθηκε από: 

GR 91

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο