Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4108
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: POP FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 17/20.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Λέσβου
Φορέας: 

Ρ/Σ: POP FM - 2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: POP FM - 2

Αντικαθιστά : 

KISS FM MITILINI

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

KISS FM MITILINI

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο