Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4112
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ASTRA RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ83/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 83/6.7.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14511/17.10.07
Συχνότητα: 93,2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Νομός: Λέσβου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 811 07 ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ
Τηλέφωνα: 2251037811
Φαξ: 2251037813
Φορέας: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

Αντικαθιστά : 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗ 931 FM STEREO

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο