Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4115
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: BEST FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/155
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 1716/Ε/6.4.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12865/21.09.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 98,1 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ/287/23.6.2009
Νομός: Λέσβου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ 57 ΤΚ81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2251044595
Φαξ: 2251044595
Φορέας: 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΡΕΛΤΖΗΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο