Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4117
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RAGE RADIO - ΡΑΔΙΟ ΚΥΜΑΤΑ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 18182/E1/17.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Λέσβου
Φορέας: 

Ρ/Σ: RAGE RADIO - ΡΑΔΙΟ ΚΥΜΑΤΑ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: RAGE RADIO - ΡΑΔΙΟ ΚΥΜΑΤΑ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟ ΛΕΣΒΟΣ ΣΤΑ FM

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο